Gromady Zuchowe

Ilona Salęga asp

Ilona Salęga asp

Drużynowa 1 GZ "Dzielne Orlątka" w Wiedniu
Magdalena Deneka asp

Magdalena Deneka asp

Drużynowa 2 GZ "Białe Orzełki" w Wiedniu
Zuchy ZHP w Wiedniu

1 Gromada Zuchowa "Dzielne Orlątka"

Drużynowa Zuchów (chłopców): Ilona Sałęga asp

Gromady Zuchowe działają w szczepie od października 2021. Osobnymi gromadami są od lutego 2022.

1 GZ „Dzielne Orlątka” zrzesza chłopców w wieku 7/8-10. Natomiast druhna asp Ilona Sałęga pełni obowiązki drużynowej.

2 Gromada " Białe Orzełki"

Drużynowa Zuchów (dziewczynek): Magdalena Deneka asp

Gromady Zuchowe działają w szczepie od października 2021. Osobnymi gromadami są od lutego 2022.

2 GZ „Białe Orzełki” zrzesza dziewczynki w wieku 7/8-10. Natomiast druhna asp Magdalena Deneka pełni obowiązki drużynowej.

Zuchy z Wiednia